Velikost črk Kontrast

Raba računalnika

Za uporabo 3D tiskalnika, skenerja in računalnika se je dobro predhodno naročiti oziroma rezervirati računalnik. Če vas ob dogovorjeni uri ni, lahko napravo zasede drug uporabnik. Računalnik lahko rezervirate tukaj.

Računalnika v Mojstrovalnici sta namenjena izključno 3D modeliranju.

Zaposleni v Mojstrovalnici ne bodo dopolnjevali ali popravljali vaših načrtov tiskanja. Vse datoteke naj bodo dokončne verzije, pripravljene za tisk. Vsak načrt naj bo v svoji datoteki in podan v milimetrih. Načrte lahko spreminjate in popravljate tudi s pomočjo računalnikov v Mojstrovalnici.

Ker bomo datoteke, ki so bile naložene na naše računalnike, po izdelavi vašega izdelka brisali, priporočamo, da si shranite varnostno kopijo.

Plačilo porabljenega materiala

Storitve v Mojstrovalnici so brezplačne. Plačljiv je le material, ki je bil pri izdelavi porabljen (cenik).

Članom knjižnice se porabljen material Mojstrovalnice zaračuna takoj, plačilo pa je možno, podobno kot pri ostalih knjižničnih storitvah, v roku dveh mesecev. Nečlani poravnajo stroške takoj.

Kdaj bo moj izdelek na vrsti za tisk?

Tiskanje predmetov, ki traja več kot eno uro, se lahko izvede izven delovnega časa Mojstrovalnice v skladu z dogovorom z zaposlenimi v Mojstrovalnici. Držali se bomo vrstnega reda, a si kljub temu pridružujemo pravico, da vrstni red izjemoma spremenimo. Pridržujemo si pravico, da lahko odklonimo tisk:

  • Mojstrovalnica je neprofitna storitev. Če potrebujete večje število kopij izdelka v profitne namene, se raje obrnite na komercialne 3D tiskarne.

  • Če je vaš izdelek nekompatibilen z našimi programi in tiskalnikom, vas bomo kontaktirali za nadaljnje dogovore in možnosti.

Možne so tudi napakice

3D tiskalnik uporablja tehniko nanašanja taljenega filamenta po plasteh. Taka tehnika včasih povzroči manjše napake. Kljub temu se bomo potrudili, da bo napak čim manj in brez dodatnih stroškov.

Vabljeni

Obiski skupin so mogoči tudi izven obratovalnega časa v dogovoru z zaposlenimi v Mojstrovalnici.