Velikost črk Kontrast

Obmejnost

Podpora razvoja knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih

Sodelovanje med Goriško knjižnico Franceta Bevka in slovenskimi knjižnicami v Italiji poteka na vseh strokovnih in kulturno-izobraževalnih področjih. Nadgrajujemo ga s strokovnimi srečanji, prireditvami in razstavno dejavnostjo ter skupnimi projekti. Goriška knjižnica pridobiva sredstva za nakup knjižničnega gradiva za večino slovenskih knjižnic v Goriški in Videmski pokrajini preko Neposrednega poziva za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah, ki ga vsako leto pripravi Ministrstvo za kulturo RS.Naša domoznanska dejavnost vključuje tudi področje Goriške in Videmske pokrajine, zato zbiramo tudi gradivo, ki izhaja v Italiji in se kakorkoli nanaša na slovensko manjšino (avtor, založba, zgodovinske in ostale vsebine, ki govorijo o Slovencih). Pri tem so nam v veliko pomoč vezi, ki jih imamo stkane z različnimi organizacijami in društvi, ki redno skrbijo za dotok gradiva naši knjižnici.

S pomočjo sredstev Ministrstva za kulturo RS, ki smo jih prvič pridobili leta 2016, smo naše sodelovanje in delovanje razširili in uvedli dodatne povezovalne dejavnosti. Program dejavnosti vključuje zagotavljanje dostopnosti knjižničnega gradiva in storitev za Slovence v zamejstvu, projekte bralne kulture in knjižnične vzgoje, strokovno in kulturno sodelovanje s knjižnicami in druge dejavnosti za pripadnike slovenske narodne skupnosti v zamejstvu.

Sodelovanje vseh obmejnih organizacij, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost slovenskemu prebivalstvu na slovensko-italijanski meji, smo predstavili v informativni zgibanki, ki je imela poudarek na skupnih projektih in storitvah, ki prispevajo h krepitvi slovenske kulture in jezika.

V praksi:

1. Bibliobus

Potujoča knjižnica Goriške knjižnice mesečno obiskuje tri postajališča v Goriški in Videmski pokrajini: Večstopenjsko šolo s slovenskim učnim jezikom v Doberdobu, Osnovno šolo Ludvika Zorzuta in otroški vrtec v Bračanu (Krmin) ter Državni stopenjski zavod s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Špetru.

2. Primorci beremo – skupna prireditev

Narodna in študijska knjižnica in Slovenska knjižnica Damirja Feigla v Gorici sta vključeni v projekt Primorci beremo, v katerem skupno sodeluje 9 primorskih knjižnic. Primorci beremo je najširše zasnovana slovenska bralna akcija, namenjena odraslim. Bralni seznam z deli uveljavljenih avtorjev in jubilantov oblikujejo sodelujoče knjižnice. Uspešnost in aktualnost projekta potrjuje podatek, da se je število prebranih knjig v primerjavi z začetkom bralne akcije podvojilo, kar nadalje kaže na utrjevanje pripadnosti skupnemu kulturnemu prostoru in kulturni identiteti vseh sodelujočih. Goriška knjižnica in Slovenska knjižnica Damirja Feigla vsako leto v novembru skupaj organizirata zaključno prireditev.

3. Knjižne POPslastice

Knjižne POPslastice so projekt Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. Ob srečanju in klepetu z različnimi gosti, znanimi osebnostmi, želi knjižnica »na zabaven, aktualen in kvaliteten način promovirati in širiti bralno kulturo, skozi knjigo širše kulturno povezovati in izobraževati, spodbujati in oblikovati vseživljenjske bralne navade, spodbujati kritično mišljenje ter zagotoviti višjo bralno sposobnost mladih.« (vir: Knjižne POPslastice) Projekt, namenjen srednješolcem, smo prenesli na Goriško območje, saj POPslastice od jeseni 2016 naprej izvajamo v lastni režiji v Goriški knjižnici, prenesli pa smo jih tudi v Gorico, kjer deluje Slovenski licejski pol. Skozi raznovrstne vsebinske sklope, ki segajo od branja in pisanja pa do humorja, želita obe knjižnici in vabljena znana osebnost mlade spodbuditi k razmisleku o pomenu branja in knjige. Prav tako želimo mladim v Italiji, ki imajo manj stika s slovensko popularno kulturo, približati izbrane znane Slovence. Dogodek, ki ga šola uvrsti med svoje redne aktivnosti in ga izvajamo med poukom, se odvija v avditoriju licejskega pola v Gorici (Italija), ki sprejme preko 100 dijakov. 6. decembra 2016 smo projekt prvič predstavili najstnikom v zamejstvu. Z dijaki se je pogovarjal prof. Arne Hodalič, po izobrazbi biolog, javnosti pa poznan predvsem kot fotograf. V letu 2017 je bil naš gost priznani borec za človekove pravice, humanitarec in avtor več potopisov Tomo Križnar, v letu 2018 pa pisatelj in prevajalec Boštjan Gorenc - Pižama.

4. Top Tip v Centru

Projekt Top tip v Centru je nastal kot preoblikovana različica uspešnega novomeškega projekta Knjižne POPSlastice. Srečanje z izbranimi gosti pripravijo in vodijo dijaki sami, ki lahko prosto in v sproščenem vzdušju postavljajo vprašanja. Mentorstvo in pregled nad prvim dogodkom so prevzeli ravnateljica tržaške knjižnice Luisa Gergolet in izbrani učitelji iz Gorice. Dogodek smo izvedli 24. septembra 2019 v avli Licejskega pola v Gorici. Dijake sta obiskala Danijel Malalan in Martin Lissiach.

5. Bralnice pod slamnikom

Z mladinskim literarnim festivalom Bralnice pod slamnikom povezujemo in nadgrajujemo prizadevanja za motiviranje za branje in dejavnike na področju promocije branja, predvsem v prostem času in predvsem izvirne slovenske mladinske književnosti. Bralnice izpostavljajo tudi povezovanje različnih dejavnikov v določenem okolju: v našem okolju, ki je obmejno, povezovanje z zamejskimi Slovenci. Goriška knjižnica je k Bralnicam, ki jih organiziramo skupaj z Založbo MIŠ, uspešno pristopila z letom 2015, v letu 2016 pa smo v Bralnice pod slamnikom vključili tudi otroke iz Italije. Tako so se nam 28. novembra 2016 pridružili otroci iz OŠ Prežihovega Voranca Doberdob. Ogledali so si našo knjižnico in se srečali s pisateljico Natašo Konc Lorenzutti. V letu 2017 smo organizirali druženje zamejskih otrok s priznanim slovenskim pisateljem Slavkom Preglom, in sicer 31. maja 2017. Pisatelj je učencem Državnega stopenjskega zavoda s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Špetru predstavil svoje knjige skozi lastne otroške pripovedi in spomine, na koncu je učencem podelil avtograme. V letu 2018 smo se s pisateljem Žigo X Gombačem in ilustratorjem Ivanom Mitrevskim podali na obisk k učencem Osnovne šole Ljubka Šorli v Romjanu. Skozi tovrstno sodelovanje spodbujamo in krepimo tako bralno pismenost kot motivacijo za branje v slovenskem jeziku.

6. Nihče ni izvzet - Nessuno escluso

Skozi univerzalni jezik brezbesednih slikanic lahko pripoveduješ o svetu v vseh jezikih sveta, ne da bi uporabil besede. In prav takšne knjige je naši knjižnici in šolam v Nediških dolinah v okviru projekta Nessuno escluso – Nihče ni izvzet, ki ga podpira dežela Furlanija-Julijska krajina, podarilo društvo Damatrà iz Vidma. Slikanice so nam v letu 2019 podarili dvakrat – v februarju, ko so obiskali bibliobus, in v jesenskem času, ko smo knjige dobili po pošti. Brezbesedne slikanice so sedaj na našem bibliobusu in razveseljujejo najmlajše obiskovalce.

7. Festival otroške literature Librilliamo

Festival Librilliamo poteka vsako leto v začetku aprila v Gorici (Italiji). Organizira ga zavod Centro Studium in vključuje predstavitve knjig, ure pravljic in razne delavnice za vrtce ter šole. Večino animacije izvedejo dijaki iz goriških srednjih šol, vključeni projektu Librilliamo. Na pobudo Narodne in študijske knjižnice Trst - Knjižnice Damirja Feigla smo se mu v letu 2019 prvič pridružili tudi v Goriški knjižnici Franceta Bevka. Knjižnica Damirja Feigla je skupaj s Centro Studium pripravila razstavo ilustracij Pravljični svinčniki slovenskega ilustratorja Ivana Mitrevskega in italijanske ilustratorke Michele Occhi. Otvoritev razstave je potekala v Kulturnem domu v Gorici, obiskali so jo otroci dveh osnovnih šol, umetnika sta na koncu s šolarji izvedla tudi delavnico. Festival otroške literature smo nato povezali z Goriškimi dnevi knjige, ki jih prirejamo letno v Goriški knjižnici. Razstavo ilustracij smo prenesli v osrednji prostor Goriške knjižnice. Izvedli smo še pravljično urico oziroma srečanje dijakov iz skupine Librilliamo z otroci, ki obiskujejo Goriško knjižnico. Na srečanju, ki smo ga poimenovali Odpri oči, so dijaki iz skupine Librilliamo brali pravljice v slovenščini, pripovedovali pravljice brez besed in izvedli animacijo. V juniju smo nato na festivalu Mesto knjige izvedli pravljično srečanje med dijaki iz skupine Librilliamo in otroci s posebnimi potrebami iz Osnovne šole Kozara. Povezovanje treh knjižnih festivalov smo predstavili tudi na strokovnem posvetovanju obmejnih knjižnic 2019 z naslovom »Naše skupne vezi v večkulturnem okolju« v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti. Posvetovanje je bilo organizirano v sklopu usposabljanja knjižničarjev za delo v večkulturnem okolju.