Velikost črk Kontrast

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran https://www.gkfb.si. Zavezujemo se omogočati dostopnost naše spletne strani v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18).

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve naše spletne strani, kot so:

  • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
  • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
  • predvidljivo delovanje spletišča,
  • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
  • omogočeno je prilagajanje barvne sheme spletne strani,
  • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov,
  • omogočeno je povečanje velikosti pisave oziroma celotne spletne strani,
  • grafičnim elementom so dodani tekstovni oziroma besedilni opisi,
  • z ustreznimi napravami (računalniškimi dodatki) je mogoče vsebino spletne strani prebrati z Braillovo pisavo.

 

Stopnja skladnosti

Spletna stran https://www.gkfb.si je delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Dostopnost spletne strani spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti. Primeri takih vsebin so: skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa, programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila), kompleksne tabele s podatki, organigrami, pri čemer pa vam omogočamo, da se lahko s temi dokumenti seznanite na drug način (lahko nam pišete po pošti ali preko e-pošte, kontaktni podatki so navedeni v nadaljevanju). Dostopnost naše spletne strani izboljšujemo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki in načrtujemo, da bo do konca leta 2021 v celoti skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij oziroma z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin (standard WCAG 2.0).

 

Ocena nesorazmernega bremena

Goriška knjižnica Franceta Bevka si še naprej prizadeva za nenehno izboljševanje dostopnosti svojega spletnega mesta in storitev v prepričanju, da je naša kolektivna moralna obveznost omogočiti nemoteno, dostopno in neovirano uporabo tudi za osebe z različnimi oblikami oviranosti. V stalnih prizadevanjih za nenehno izboljševanje in odpravljamo težave z dostopnostjo, www.gkfb.si redno pregledujemo, da prepoznamo in odpravimo vse možne ovire za dostopnost na naši spletni strani. Kljub prizadevanjem, da bi bile vse strani in vsebine na spletnem mestu www.gkfb.si v celoti dostopne, nekatere vsebine še niso bile popolnoma prilagojene najstrožjim standardom dostopnosti.

Obstoječa spletna stran www.gkfb.si je bila vzpostavljena v letu 2014 z vzpostavljenimi temeljnimi izhodišči smernic WCAG 2.0, vendar bi bilo zaradi bistvenih sprememb na področju spletnih tehnoloških rešitv in omejenih možnosti implementacije novejših in boljših tehnoloških rešitev na obstoječi tehnološki platformi spletne strani www.gkfb.si nemogoče ali finančno nesorazmerno smotrno nadgrajevati trenutno spletno stran. V letu 2021 načrtujemo objavo nove spletne strani, ki bo že v izhodišču v največji možni meri upoštevala smernice in tehološke rešitve za olajšanje uporabe spletnih vsebin za uporabnike s posebnimi potrebami in bo delovala v skladu z zakonskimi določili.

 

Povratne in kontaktne informacije

Spletna stran je v nenehnem razvoju tako na tehničnem področju kot na izboljševanju uporabniške izkušnje. V primeru težav z dostopom do informacije ali, če imate predlog izboljšave dostopnosti, nam pišite na naslov knjižnice ali elektronski naslov spodaj:

Goriška knjižnica Franceta Bevka
Trg Edvarda Kardelja 4
5000 Nova Gorica

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Na obvestilo ali prošnjo vam bomo odgovorili v osmih dneh od prejema. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne moremo podati ustreznega odgovora, vam bomo v tem roku sporočili, kdaj bomo podali odgovor, in zamudo ustrezno utemeljili.

 

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
01 478 47 78
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Ta izjava je bila pripravljena dne 9. 2. 2021 na podlagi samoocene.

Napovednik

Napovednik dogodkov

Oglejte si program aktivnosti za oktober 2020.