Velikost črk Kontrast

Vloga in poslanstvo

Osrednja splošna knjižnica na obmejnem območju

Goriška knjižnica Franceta Bevka je ustanovljena in organizirana kot osrednja splošna knjižnica, ki deluje na območju občin: Nova Gorica, Kanal ob Soči, Brda, Miren - Kostanjevica, Šempeter - Vrtojba in Renče - Vogrsko.

Knjižnica ima 9 krajevnih knjižnic: Branik, Renče, Solkan, Prvačina, Kanal, MirenDeskle, Šempeter pri Gorici in Bilje, svojo dejavnost pa opravlja tudi z bibliobusom.

Goriška knjižnica je knjižnica na obmejnem območju in kot taka zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva tudi Slovencem v zamejstvu.

 

Knjižnična dejavnost

Knjižnica v skladu s strokovnimi načeli organizira zbirko knjižničnega gradiva in virov informacij in tako uporabnikom zagotavlja dostop in uporabo gradiva in z njim povezanih informacij, medknjižnične izposoje in zunanjih dostopnih informacijskih virov.

Zakon o knjižničarstvu v 2. členu določa, da knjižnična dejavnost, ki je javna služba, zajema:

 • zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
 • zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
 • izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
 • posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
 • sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
 • pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
 • informacijsko opismenjevanje,
 • varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
 • drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

Poleg tega splošne knjižnice v okviru javne službe tudi:

 • sodelujejo v vseživljenjskem izobraževanju,
 • zbirajo, obdelujejo, varujejo in posredujejo domoznansko gradivo,
 • zagotavljajo dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
 • organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
 • organizirajo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
 • organizirajo kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo dejavnostjo.

Tiste osnovne storitve knjižnic, ki so za uporabnika brezplačne, ter obratovalni čas in način poslovanja knjižnic opredeljuje Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (UL RS, št. 29/2003).

Knjižnica je vključena v nacionalni vzajemni bibliografski sistem.

Razvoj knjižnic usmerjajo standardi in strokovna priporočila (Standardi za splošne knjižnice), ki se nanašajo na organiziranost in delovanje knjižnične javne službe. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati knjižnice, ki izvajajo knjižnično javno službo, so za posamezne vrste knjižnic (splošne, šolske, visokošolske, specialne, nacionalna) določeni s pravilnikom.

 

Osrednja območna knjižnica

Leta 2001 je Zakon o knjižničarstvu uvedel osrednje območne knjižnice in jim določil izvajanje štirih posebnih nalog, ki jih osrednja območna knjižnica izvaja za svoje širše območje. Ena od desetih slovenskih območnih knjižnic je tudi Goriška knjižnica Franceta Bevka. Več si lahko preberete na podstrani Območnost.