Velikost črk Kontrast

Rastem z e-viri

Rastemzeviri

V življenju smo ves čas obdani z različnimi mediji (časopisje, knjige, TV in radio, e-pošta, internetni članki, objave na družbenih omrežjih …), ki nam posredujejo različne informacije na različne načine. Včasih smo soočeni z vsebinsko nasprotujočimi si novicami, ki izhajajo iz različnih medijev, vsi pa želijo pritegniti našo pozornost.

Informacije nas lahko nadvladajo, če nimamo razvitih spretnosti, s katerimi varno plujemo med njimi, kar pomeni, da se moramo naučiti informacije kritično oceniti, preveriti. Podjetja namenijo za oglaševanje svojih produktov visoke zneske – do točke, ko težko ločimo, ali gre za oglas oziroma koristno informacijo. Nekateri mediji pri posredovanju informacij vključujejo posameznikova subjektivna stališča, spretno vključena v posredovano informacijo. Prav zato je pomembno, da se izognemo pasivnemu sprejemanju ter se naučimo pozorno poslušati in kritično vrednotiti medije in informacije.

Predlagamo vam, da si, kot pomoč pri prepoznavanju in preverjanju medijev in informacij, pred, med ali po sprejemanju informacij zastavite nekaj vprašanj, predstavljenih v nadaljevanju ...

Več

Za učence in dijake

Vsak začetek je težak, zlasti kadar se z neko nalogo ali problemom srečamo prvič. Pritisk je še toliko večji, če vemo, da bomo za svoje delo tudi ocenjeni ali nagrajeni.

Več

Za pedagoške delavce

Rastem z e-viri je projekt informacijskega opismenjevanja, ki je v prvi vrsti namenjen učencem in dijakom. V okviru projekta izvajamo brezplačne delavnice, s poudarkom na aktivni udeležbi učencev oziroma dijakov.

Več

Za bibliotekarje

Rastem z e-viri je projekt informacijskega opismenjevanja mladih (učenci zadnje triade osnovnih šol, dijaki) in pedagoških delavcev (podpora, predlogi izboljšav).

Več

Varno na spletu

Večina izmed nas si sploh ne zna več predstavljati življenja brez interneta in vseh podatkov, informacij in zabave, ki nam jih ponuja.

Več