Velikost črk Kontrast

Rastem z e-viri

Rastemzeviri

V življenju smo ves čas obdani z različnimi mediji (časopisje, knjige, TV in radio, e-pošta, internetni članki, objave na družbenih omrežjih …), ki nam posredujejo različne informacije na različne načine. Včasih smo soočeni z vsebinsko nasprotujočimi si novicami, ki izhajajo iz različnih medijev, vsi pa želijo pritegniti našo pozornost.

Informacije nas lahko nadvladajo, če nimamo razvitih spretnosti, s katerimi varno plujemo med njimi, kar pomeni, da se moramo naučiti informacije kritično oceniti, preveriti. Podjetja namenijo za oglaševanje svojih produktov visoke zneske – do točke, ko težko ločimo, ali gre za oglas oziroma koristno informacijo. Nekateri mediji pri posredovanju informacij vključujejo posameznikova subjektivna stališča, spretno vključena v posredovano informacijo. Prav zato je pomembno, da se izognemo pasivnemu sprejemanju ter se naučimo pozorno poslušati in kritično vrednotiti medije in informacije.

Predlagamo vam, da si, kot pomoč pri prepoznavanju in preverjanju medijev in informacij, pred, med ali po sprejemanju informacij zastavite nekaj vprašanj, predstavljenih v nadaljevanju ...

Več

Za učence in dijake

Vsak začetek je težak, zlasti kadar se z neko nalogo ali problemom srečamo prvič. Pritisk je še toliko večji, če vemo, da bomo za svoje delo tudi ocenjeni ali nagrajeni.

Več

Za pedagoške delavce

Rastem z e-viri je projekt informacijskega opismenjevanja, ki je v prvi vrsti namenjen učencem in dijakom. V okviru projekta izvajamo brezplačne delavnice, s poudarkom na aktivni udeležbi učencev oziroma dijakov.

Več

Za bibliotekarje

Rastem z e-viri je projekt informacijskega opismenjevanja mladih (učenci zadnje triade osnovnih šol, dijaki) in pedagoških delavcev (podpora, predlogi izboljšav).

Več

Učno gradivo in pripomočki

Amebis Besana – avtomatska lektorica

Amebis Besana logotip

Dostop: Amebis Besana - Spletna verzija

  Jezik: slovenski

  OPIS: Amebis Besana je spletna lektorica. To pomeni, da pomaga preveriti slovnično ustreznost besedila. Opazi zatipke, manjkajoče in odvečne vejice, napačne sklanjatve in svetuje popravke. Orodje je brezplačno z omejitvijo znakov, ki jih lahko naenkrat preveri v določenem časovnem intervalu. Amebis Besana je robot, ki včasih ne razume, kaj želimo povedati, zato ni potrebno vedno upoštevati popravkov, če se ne ujemajo z vsebino zapisa.

PONS - slovar

PONS Slovar logotip

Dostop: PONS dictionary | Definitions, Translations and Vocabulary

  Jezik: večjezični

  OPIS: Pons je jezikovni slovar, ki nam pomaga pri prevajanju besed v druge jezike. Priporočamo ga, ker poleg enostavnega prevoda ponuja razlago vseh pomenov določene besede, saj ima lahko ena beseda več pomenov.

PONS - prevajalnik besedila

PONS prevajalnik besedila

Dostop: PONS prevajalnik | prevod besedila s pomočjo slovarja

  Jezik: večjezični

  OPIS: Pons prevajalnik besedila je jezikovni slovar, ki omogoča prevajanje daljših besedil v druge jezike. Pri uporabi prevedenega besedila je potrebno biti pozoren, saj besedila prevaja robot in besedilo včasih prevede na način, da ni v skladu z želeno vsebino.

 

Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika

Franček

Dostop: Spletni portal Franček

  Jezik: slovenski

  OPIS: Vsebine tega e-orodja so prilagojene učencem prve, druge in tretje triade ter srednješolcem. Gre za slovarsko-slovnično orodje, ki vključuje: portal Franček (o besedju slovenskega jezika), Šolski slovar slovenskega jezika, Jezikovno svetovalnico za učitelje slovenščine.

 

Fran

Fran.si

Dostop: Fran.si

  Jezik: slovenski

  OPIS: Portal Fran združuje slovarje, slovenistične jezikovne vire in portale, ki so nastali ali še nastajajo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ter slovarje, ki so v okviru dela na tem inštitutu dobili digitalno obliko. Omogoča tudi iskanje po drugih izbranih slovenskih jezikovnih korpusih. Namen portala je omogočiti dostop do slovarskih informacij čim širšemu krogu uporabnikov, zato omogoča tako povsem preproste kakor tudi zelo kompleksne poizvedbe.

Jezik na klik

Jezik na klik

Dostop: Jezik na klik

  Jezik: slovenski in italijanski

  OPIS: Na portalu so različna orodja, ki so namenjena predvsem Slovencem, ki živijo v Italiji ali pa tudi slovenskim podjetnikom, ki svojo dejavnost opravljajo tudi v Italiji. Na voljo so različni uradni obrazci v obeh jezikih in jezikovno gradivo, zvezek normiranih terminov, slogovni priročnik, jezikovna orodja in druga koristna orodja in povezave.

 

Smej se

Smej se

Dostop: SMeJse – Slovenščina kot manjšinski jezik

  Jezik: slovenski

  OPIS: Spletni portal Slovenščina kot manjšinski jezik je zbirališče novih in že obstoječih orodij, gradiv in informacij za razvoj jezikovnih veščin in spretnosti v slovenskem jeziku. Namen portala je spodbujati izpostavljenost različnim rabam živega slovenskega jezika (narečnim, knjižnim, splošnim pogovornim, žargonskim, slengovskim …) na območju italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja, predvsem v Italiji.

Časoris

Smej se

Dostop: Časoris – mednarodno nagrajeni spletni časopis za otroke (casoris.si)

  Jezik: slovenski

  OPIS: Časoris je mednarodno nagrajen brezplačen spletni časopis za otroke. Ustvarjalci Časorisa želijo predvsem mlajše občinstvo navdihniti ter spodbuditi k informiranosti, sočutnosti, odgovornosti ter aktivnemu državljanstvu. V Časorisu so vsak dan objavljene aktualne, verodostojne novice iz Slovenije in sveta, pa tudi informacije o športnih in kulturnih dogodkih ter o znanstvenih odkritjih.

Momus

Momus

Dostop: Momus - glasbeni vodič

  Jezik: slovenski in angleški

  OPIS: Glasbeni vodič Momus popelje ljubitelja glasbe po poteh snovne glasbene dediščine Slovenije. Interaktivna zasnova spletne publikacije s slikovnim gradivom in podrobnimi opisi omogoča neposreden stik s spomeniki, spominskimi ploščami, spominskimi parki in muzejskimi glasbenimi zbirkami. MOMUS želi na enostaven in dostopen način vsakomur približati slovensko glasbeno kulturo ter jo postaviti na vidnejše mesto v zavesti domače in mednarodne javnosti.

Uradni list

Uradni list

Dostop: Uradni list

  Jezik: slovenski

  OPIS: Portal omogoča prost dostop do glasila Uradni list, kjer najdete vse uradne predpise slovenske zakonodaje. Od 1. aprila 2010, ko se je začel uporabljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (ZUL-C) (Uradni list RS, št. 109/09), je edina uradna izdaja Uradnega lista RS elektronska izdaja. Glasilo je sestavljeno iz treh snopičev, ki se po vsebini delijo na: Uredbeni del, Mednarodne pogodbe in Razglasni del. Uredbeni del uradnega glasila izide v vsaki izdaji Uradnega lista, Mednarodne pogodbe izidejo nekajkrat letno, Razglasni del pa praviloma vsak petek.

Slovar sopomenk sodobne slovenščine

Slovar sopomenk sodobne slovenščine

Dostop: CJVT Sopomenke

  Jezik: slovenski

  OPIS: Trenutna različica slovarja vsebuje 105.473 iztočnic in 368.117 sopomenk, s čimer je Slovar sopomenk sodobne slovenščine najobsežnejša prosto dostopna avtomatsko generirana zbirka sopomenk za slovenščino. Slovar od podobnih projektov loči dejstvo, da zajema iz različnih podatkovnih zbirk in da prinaša možnost primerjave med rabo različnih sopomenk ter povezavo na podatke v referenčnem korpusu sodobne slovenščine Gigafida.

Rastem z e-viri - predstavitveni video

Izvajamo tudi predstavitve projekta Rastem z e-viri. V okviru predstavitve izpostavimo e-vire, ki jih predstavljamo, potek delavnice ter poudarimo cilje, ki jih zasledujemo z izvajanjem delavnic.

Varno na spletu

Večina izmed nas si sploh ne zna več predstavljati življenja brez internata in vseh podatkov, informacij in zabave, ki nam jih ponuja.

Več