Velikost črk Kontrast

Javni natečaj »Branju prijazna občina«


S projektom Branju prijazna občina želijo splošne knjižnice v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Ministrstvom za kulturo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture in k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

Namen javnega natečaja je promocija dobrih praks, ki jih v ta namen izvajajo občine.

Besedilo natečaja, promocijsko gradivo in prijavnica so dostopni na spletnih straneh Združenja splošnih knjižnic, Ministrstva za kulturo in Skupnosti občin Slovenije.

Rok za oddajo prijav je 30. oktober 2017. Naziv »Branju prijazna občina« bo podeljen na slovesnem dogodku na Ta veseli dan kulture, 3. decembra 2017, na Ministrstvu za kulturo. V letu 2017 se naziv podeljuje prvič.

 

Filtri dogodkov

Tip dogodka

Kraj dogodka

Ciljna skupina