Velikost črk Kontrast

Obmejnost


Podpora razvoja knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih

Sodelovanje med Goriško knjižnico Franceta Bevka in slovenskimi knjižnicami v Italiji poteka na vseh strokovnih in kulturno-izobraževalnih področjih in sega že v leta, ko so slovenske knjižnice postavljale svoje knjižnične zbirke. Sodelovanje nadgrajujemo s strokovnimi srečanji, prireditvami in razstavno dejavnostjo ter skupnimi projekti. Goriška knjižnica pridobiva sredstva za nakup knjižničnega gradiva za večino slovenskih knjižnic v Goriški in Videmski pokrajini preko Neposrednega poziva za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah, ki ga vsako leto pripravi Ministrstvo za kulturo RS. Naša domoznanska dejavnost vključuje tudi področje Goriške in Videmske pokrajine, zato zbiramo tudi gradivo, ki izhaja v Italiji in se kakorkoli nanaša na slovensko manjšino (avtor, založba, zgodovinske in ostale vsebine, ki govorijo o Slovencih). Pri tem so nam v veliko pomoč vezi, ki jih imamo stkane z različnimi organizacijami, društvi, ki redno skrbijo za dotok gradiva naši knjižnici.

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, skupaj z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper in Narodno in študijsko knjižnico, ob podpori Ministrstva za kulturo RS, skrbi za razvoj knjižnične dejavnosti na obmejnem območju med Slovenijo in Italijo. Program dejavnosti vključuje: - zagotavljanje dostopnosti knjižničnega gradiva in storitev za Slovence v zamejstvu, - projekte bralne kulture in knjižnične vzgoje, - strokovno in kulturno sodelovanje s knjižnicami in - druge dejavnosti za pripadnike slovenske narodne skupnosti v zamejstvu.

V praksi:

1. Bibliobus

Potujoča knjižnica Goriške knjižnice mesečno obiskuje dve postajališči v Goriški in Videmski pokrajini; Večstopenjsko šolo s slovenskim učnim jezikom v Doberdobu ter Državni stopenjski zavod s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Špetru. Ker so obiskovalci bibliobusa v Doberdobu in Špetru predvsem šolarji, jim knjižnica branje slovenskih knjig poskuša približati tudi preko bralnikov oziroma tabličnih računalnikov.

2. Primorci beremo – skupna prireditev

Narodna in študijska knjižnica in Slovenska knjižnica Damirja Feigla v Gorici sta vključeni v projekt Primorci beremo, v katerem skupno sodeluje 9 primorskih knjižnic. Primorci beremo je najširše zasnovana slovenska bralna akcija, namenjena odraslim. Bralni seznam z deli uveljavljenih avtorjev in jubilantov oblikujejo sodelujoče knjižnice. Uspešnost in aktualnost projekta potrjuje podatek, da se je število prebranih knjig v primerjavi z začetkom bralne akcije podvojilo, kar nadalje kaže na utrjevanje pripadnosti skupnemu kulturnemu prostoru in kulturni identiteti vseh sodelujočih. Goriška knjižnica in Slovenska knjižnica Damirja Feigla sta letos v novembru skupaj organizirali zaključno prireditev.

3. Knjižne POPslastice

Projekt novomeške knjižnice, namenjen srednješolcem, smo z letom 2016 prenesli na Goriško območje, in ga izvajamo v lastni režiji v Goriški knjižnici. 6. decembra 2016 smo ga predstavili tudi najstnikom v zamejstvu. Na Slovenskem licejskem polu v Gorici se je z dijaki pogovarjal prof. Arne Hodalič, po izobrazbi biolog, javnosti pa poznan predvsem kot fotograf.  

4. Bralnice pod slamnikom

Z mladinskim literarnim festivalom Bralnice pod slamnikom povezujemo in nadgrajujemo prizadevanja za motiviranje za branje in dejavnike na področju promocije branja, predvsem v prostem času in predvsem izvirne slovenske mladinske književnosti. Ne le branje, pomembno je tudi poustvarjanje in druge dejavnosti ob branju, pa zanimivo spoznavanje z vrhunskimi ustvarjalci mladinske književnosti. In seveda povezovanje različnih dejavnikov v določenem okolju: v našem okolju, ki je obmejno, torej povezovanje z zamejskimi Slovenci. Goriška knjižnica je k Bralnicam, ki jih organiziramo skupaj z Založbo MIŠ, uspešno pristopila z letom 2015, v letu 2016 pa smo v Bralnice pod slamnikom vključili tudi otroke iz Italije. Tako so se nam 28. novembra pridružili otroci iz OŠ Prežihovega Voranca Doberdob. Ogledali so si našo knjižnico in se srečali s pisateljico Natašo Konc Lorenzutti.