Velikost črk Kontrast

Zbirka avdio in video gradiva

Zbirka avdio in video gradiva

Avdio in video zbirka Goriške knjižnice obsega skupno približno 20.000 enot, vključuje pa glasbene in neglasbene oziroma govorne zgoščenke ter DVD-je in BD-je (blu-ray ploščke). Gradivo je razporejeno po oddelkih: za predšolske in mlajše otroke na oddelku za cicibane, za starejše otroke in mladino na mladinskem oddelku v pritličju knjižnice, za starejšo mladino in odrasle pa v glasbeni in video sobi v prvem nadstropju.

Več

Oddelek s strokovnim gradivom

Oddelek s strookovnim gradivom

Strokovni oddelek v prvem nadstropju hrani raznovrstno gradivo s številnih področij: znanstveno, strokovno in poljudnoznanstveno literaturo, visokošolske učbenike, avdio in video zbirke ter zemljevide in notno gradivo. Manjši del zbirke predstavlja strokovno gradivo v tujih jezikih, predvsem v angleškem.

Več

Oddelek za mladino

Oddelek za mladino

Na mladinskem oddelku je leposlovje razdeljeno na dve starostni stopnji, ki sta označeni z modrimi in zelenimi nalepkami na hrbtiščih knjig. Knjige za pionirje, otroke od 9. do 12. leta, prepoznamo po modri nalepki, knjige za mladino od 13. do 15. leta po zeleni. Obe starostni stopnji imata zaradi priročnosti ločeno postavljeno znanstveno fantastiko in poezijo.

Več

Oddelek za cicibane

Oddelek za cicibane

Oddelek za cicibane je namenjen najmlajšim obiskovalcem knjižnice, otrokom do 9. leta starosti. Nahaja se v pritličju, kjer otroci izbirajo in prebirajo knjige pod budnim očesom zmaja in mačka Murija. Knjige so označene s črko C (cicibani), opremljene z rdečo nalepko, urejene po abecedi in postavljene tako, da otroci do njih prosto dostopajo.

Več

Oddelek za leposlovje, jezikoslovje, umetnost in šport

Oddelek za leposlovje, jezikoslovje, umetnost in šport

Na oddelku so ločeno postavljena leposlovna dela slovenskih in tujih avtorjev – poezija, dramatika in romani (splošni, pustolovski, zgodovinski, kriminalni, znanstvenofantastični, biografski in satirični), kratka proza, eseji, pisma, humor, antologije, aforizmi ter spomini in potopisi. Veliko je leposlovja v tujih jezikih, predvsem v angleščini, italijanščini, srbščini in hrvaščini, nemščini, španščini in francoščini...

Več

Časopisna zbirka

Časopisna zbirka

Na časopisnem oddelku hranimo bogato zbirko časopisov in revij. Poleg dnevnega časopisja imamo številne slovenske strokovne revije ter poljudne časopise v angleškem, nemškem, francoskem, italijanskem in hrvaškem jeziku. Prav posebno pozornost namenjamo zbiranju in hranjenju domoznanskega časopisja; to so tisti naslovi, ki izhajajo na Goriškem oz. Severnem Primorskem ter v delu Furlanije Julijske krajine.

Več

Domoznanstvo, Bevkova spominska soba in posebne zbirke

Oddelek za domoznanstvo

Domoznanstvo je veda, ki raziskuje, opisuje in proučuje vsa področja človekovega ustvarjanja in védenja o določenem geografskem območju. Na domoznanskem oddelku poleg domoznanskega gradiva hranimo tudi posebne zbirke Goriške knjižnice.

Več